فروشگاه میلاد

SONY

میکروفون سونی UPW D11SONY - میکروفون سونی UPW D11
میکروفون سونی UPW D12SONY - میکروفون سونی UPW D12
میکروفون سونی UPW D16SONY - میکروفون سونی UPW D16
میکروفون سونی ECM 44BSONY - میکروفون سونی ECM 44B
میکروفون سونی ECM 44BCSONY - میکروفون سونی ECM 44BC
میکروفون سونی ECM 44BMPSONY - میکروفون سونی ECM 44BMP
پلیر سونی DSR11SONY - پلیر سونی DSR11
پلیر سونی HVR M25ESONY - پلیر سونی HVR M25E
رکوردر صدا سونی PCM D50SONY - رکوردر صدا سونی PCM D50
ویدئو پروجکشن سونی DX100SONY - ویدئو پروجکشن سونی DX100
ویدئو پروژکتور سونی DX127SONY - ویدئو پروژکتور سونی DX127
ویدئو پروجکشن سونی DX120SONY - ویدئو پروجکشن سونی DX120
ویدئو پروژکتور سونی DX147SONY - ویدئو پروژکتور سونی DX147

فروشگاه میلاد : مرکز خرید و فروش دوربین فیلمبرداری حرفه ای