فروشگاه میلاد

DJI

هلیکوپتر  فانتوم 2DJI - هلیکوپتر فانتوم 2
هلیکوپتر فاتوم 3DJI - هلیکوپتر فاتوم 3
رونین فیلمبرداری DJI Ronin MDJI - رونین فیلمبرداری DJI Ronin M
هلیکوپتر فانتوم 4DJI - هلیکوپتر فانتوم 4

فروشگاه میلاد : مرکز خرید و فروش دوربین فیلمبرداری حرفه ای