فروشگاه میلاد

تجهیزات فیلمبرداری هوایی

هلیکوپتر فانتوم 2هلیکوپتر  فانتوم 2
هلیکوپتر فاتوم 3هلیکوپتر فاتوم 3
هلیکوپتر فانتوم 4هلیکوپتر فانتوم 4

فروشگاه میلاد : مرکز خرید و فروش دوربین فیلمبرداری حرفه ای