فروشگاه میلاد
سه پایه فیلمبرداری فنسیر FC 270

سه پایه Fancier FC 270

ویژگیهای سه پایه Fancier FC 270

وزن : 3.6 kg - 7.9 lbs

ظرفبت حمل : 6.5 lbs - 3 kg

بیشترین ارتفاع : 146 cm

کمترین ارتفاع : 72 cm

فروشگاه میلاد : مرکز خرید و فروش دوربین فیلمبرداری حرفه ای