فروشگاه میلاد
سه پایه فیلمبرداری لیبک TH 650

سه پایه Libec TH-650

ویژگیهای سه پایه Libec TH-650

وزن : 7 lbs - 3.2 kg

ظرفبت حمل : 6.5 lbs - 3 kg

محدوده TILT / ANGLE : +90/-70 degrees

جنس سه پایه : آلومینیوم

بیشترین ارتفاع : N/A

کمترین ارتفاع : 69.9 cm

فروشگاه میلاد : مرکز خرید و فروش دوربین فیلمبرداری حرفه ای