فروشگاه میلاد
سه پایه فیلمبرداری لیبک TH 950

سه پایه Libec TH-950

ویژگیهای سه پایه Libec TH-950

وزن : 8.1 lbs - 3.7 kg

ظرفبت حمل : 9 lbs - 4 kg

محدوده TILT / ANGLE : 360, +90/-60 degrees

جنس سه پایه : آلومینیوم

بیشترین ارتفاع : 155 cm

کمترین ارتفاع : 75 cm

فروشگاه میلاد : مرکز خرید و فروش دوربین فیلمبرداری حرفه ای