فروشگاه میلاد
سه پایه فیلمبرداری سکسد DV6

سه پایه : Secced DV6

ویژگیهای سه پایه Secced DV6

وزن : 6.4kg

بیشترین ارتفاع : 162cm

کمترین ارتفاع : 55cm

طول حمل و نقل : 162cm

محدوده TILT / ANGLE : 86cm

فروشگاه میلاد : مرکز خرید و فروش دوربین فیلمبرداری حرفه ای