فروشگاه میلاد
سه پایه فیلمبرداری سکسد DV4

سه پایه : Secced DV4

ویژگیهای سه پایه Secced DV4

وزن : 2.5 kg

ظرفبت حمل : 6.90 kg

محدوده TILT / ANGLE : +90/-75 degrees

توضیح : سیستم های سه پایه حرفه ای برای MiniDV و H DV

فروشگاه میلاد : مرکز خرید و فروش دوربین فیلمبرداری حرفه ای