فروشگاه میلاد
سه پایه فیلمبرداری ساچلر Ace L MS CF

سه پایه ساچلر : Sachtler Ace M GS

ویژگیهای سه پایه ساچلر

وزن :3.9 kg

طول حمل و نقل :86 cm

ظرفیت حمل :0 – 6 kg

توضیح : سیستم های سه پایه حرفه ای برای MiniDV و H DV

فروشگاه میلاد : مرکز خرید و فروش دوربین فیلمبرداری حرفه ای