فروشگاه میلاد
سه پایه فیلمبرداری ساچلر Ace M GS

سه پایه ساچلر : Sachtler Ace M GS

ویژگیهای سه پایه ساچلر

وزن : 4.6 kg / 10.1 lbs

طول حمل و نقل : 87 cm / 34.3 in

کمترین ارتفاع : 57 cm / 22.4 in

بیشترین ارتفاع : 173 cm / 68.1 in

ظرفیت حمل : 0 - 4 kg / 0 - 8.8 lbs

توضیح : سیستم های سه پایه حرفه ای برای MiniDV و H DV

فروشگاه میلاد : مرکز خرید و فروش دوربین فیلمبرداری حرفه ای